Kancelaria
Usługi
Klienci indywiduwalni
Klienci biznesowi
Odszkodowania
Blog
Kontakt

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.kos-kancelaria.pl

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz informacje odnoszące się do użytkowników strony internetowej www.kos-kancelaria.pl

Polityka dot. strony internetowej znajduje się na naszej stronie:  www.kos-kancelaria.pl  oraz w naszej siedzibie – stanowi załącznik do Polityki Prywatności

§ 1. Czym są dane osobowe i ich przetwarzanie:

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamości tej osoby. Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów, w tym w postaci informacji zapisywanych w plikach cookies.

Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych.

§2. Kto jest właścicielem strony i Administratorem Twoich danych osobowych?

Właścicielem strony www.kos-kancelaria.pl i Administratorem Twoich Danych osobowych jest: Tomasz Piotr Kos prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Kos z siedzibą w Koluszkach (95-040), ul. 11-ego Listopada 23, NIP: 7282588886

§3. W jakim celu i jakie dane osobowe przetwarzamy ?

Administrator zbiera dane osobowe dla oznaczonych w niniejszym dokumencie (zgodnych z prawem) celów, przetwarza je w ramach obowiązujących uregulowań prawnych i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z oznaczonymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa o najwyższych standardach. Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie udostępnia danych, nieuprawnionym do tego odbiorcom.

Administrator zbiera informacje o użytkownikach:

 1. za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej formularza kontaktowego;
 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Za pomocą̨ formularza kontaktowego znajdującego się̨ na stronie internetowej, możesz nam przekazać swoje dane osobowe takie jak: imię̨, nazwisko, adres email, numer telefonu, a także niezbędne do rozpoznania preferencji klienta informacje wskazane w treści formularza kontaktowego.  

Jednocześnie informujemy, że podczas korzystania z naszej strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, takie jak: adres IP przypisany do Twojego komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu oraz rodzaj systemu operacyjnego.

Możemy także gromadzić dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydowałeś się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej stronie.

Zaznaczamy jednak, że Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej w następujących celach (ze wskazaniem podstawy prawnej) oraz przez poniżej podany okres:

 1. w celu: identyfikacji nadawcy wiadomości i udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytanie bądź udzielenia stosownych informacji, zwrotnego kontaktu z osobą zwracającą się z zapytaniem, przedstawienia oferty handlowej Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zaznaczenie pola wyboru (tzw. checkbox’a), aby użytkownik mógł przesłać informację przez formularz kontaktowy na stronie internetowej równoważne jest udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w celu wskazanym powyżej. Podane dane osobowe będą̨ przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej;

 1. w celu: obsługi kontrahentów (identyfikacji nadawcy oraz zawarcia i realizacji zamówionych usług) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podane dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń;
 2. do celów: wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej, jak również w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podane dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 3. w celu: zebrania opinii użytkowników dotyczących korzystania z serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podane dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń;
 4. w celu: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się konieczne, aby zrealizować powyższe cele.

Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Administratora kierując zapytanie:

 • drogą elektroniczną - email: biuro@kos-kancelaria.pl;
 • w formie pisemnej (listownie): Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Kos, 95-040 Koluszki, ul. Głowackiego 27C lok 53

§4. Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe:

Podane dane osobowe udostępnione będą̨:

•        podmiotom uprawionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, a mianowicie upoważnionym pracownikom oraz współpracownikom Administratora, a także upoważnionym pracownikom i współpracownikom podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora (przede wszystkim świadczącym usługi księgowe, firmie hostingowej, podmiotom realizującym dostawę towarów, podmiotom realizującym dostawę płatności, podmiotom prowadzącym punkty odbioru paczek, operatorom pocztowym etc.)

Przy czym wskazane wyżej podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Przedsiębiorcy;

•        w razie zaistnienia takiej potrzeby - organom państwowym.

§5. Czy przekazujemy Twoje Dane osobowe do Państw Trzecich ?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do odbiorców, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – PrivacyShield” lub tym, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych.

Z uwagi na korzystanie z usług Google, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) ponieważ Google przechowuje dane na amerykańskich serwerach. Google przystąpiło jednak do programu „PrivacyShield – Tarcza Prywatności” i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Google stosuje również mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, a także standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Google znajdziesz w treści polityki prywatności Google

§6. Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych ?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

•        prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

•        prawo żądania sprostowania danych,

•        prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

•        prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

•        prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

•        prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

•        prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Administrator Danych Osobowych informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych

W celu skorzystania z w/w praw Tomasz Piotr Kos przedsiębiorca prowadzący działalność pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Kos z siedzibą w Koluszkach, ul. 11 Listopada 23, udostępnia następujące kanały komunikacji:

Poczta elektroniczna: biuro@kos-kancelaria.pl

Forma pisemna (listownie): Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Kos, ul. Głowackiego 27C lok. 53, 95-040 Koluszki

Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się̨ na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć swoją zgodę̨ na przetwarzanie w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody.

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Możesz je otwierać w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Powinieneś zapoznać się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

§7. Pliki cookies i „inne technologie”

Tomasz Piotr Kos przedsiębiorca prowadzący działalność pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Kos z siedzibą w Koluszkach, informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.

Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę. Cookies NIE mają żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

Termin „inne technologie” odnosi się do min. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych.

Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookies tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.

Jakie cookies stosujemy ?

•        Tymczasowe (sesyjne) to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).

•        Stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki.

 • Niezbędne pliki cookies – informacje umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, wykorzystywane do m.in. do uwierzytelniania.
 • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa - informacje służące do zapewnienia bezpieczeństwa w celu wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych.
 • Pliki cookies służące do poprawy wydajności - informacje umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • Funkcjonalne pliki cookies – informacje umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień użytkownika, np. w zakresie języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.
 • Pliki cookies podmiotów zewnętrznych – informacje umożliwiające dostarczenie treści dostosowanych do zainteresowań użytkownika, są to tzw. tzw. cookies podmiotów zewnętrznych(dostawców usług, w szczególności wyszukiwania, reklamy, badania sieci Internet, itp.)

Czy stosujemy usługi analizy oglądalności ?

Tak. Nasza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google. Korzystanie przez nas z Google Analytics opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym korzystaniu ze statystyk. To zaś pomaga nam w udoskonaleniu i optymalizację naszej strony z której korzystasz.

Jeśli jesteś ciekaw czym jest Google Analytics i jak wyłączyć jego działanie zajrzyj tutaj.

Wtyczki Społecznościowe

Na naszej stronie znajdują się linki do wtyczek społecznościowych. Po najechaniu na ikonę Facebook i kliknięciu w ikonę zostaniesz przekierowany do portalu Facebook. Będziesz miał tam możliwość kliknięcia przycisku „lubię to” lub „obserwuj” Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Kos, bądź pozostawienia komentarza pod postem.

Używając linku do wtyczki społecznościowej, logujesz się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności opisane pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Od momentu kliknięcia w przycisk wtyczki odsyłającej do Facebook’a, portal ten staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania Twoich danych osobowych.

Decydując się na polubienie naszego Fanpage poprzez kliknięcie przycisku „lubię to” lub „obserwuj” Fanpage, bądź pozostawiając komentarz pod postem także i my będziemy administratorem Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że swoje dane podajesz nam dobrowolnie.

Polityka Prywatności odnosząca się do naszego Fanpage’a na portalu:

 • Facebook zawierająca informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajduje się pod tym linkiem

 

Jak możesz zarządzać plikami cookies ?

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
TOMASZ KOS

ul. 11 Listopada 23
95-040 Koluszki


adres do korespondencji:
ul. Głowackiego 27C lok. 53
95-040 Koluszki