Kancelaria
Usługi
Klienci indywiduwalni
Klienci biznesowi
Odszkodowania
Blog
Kontakt

Prawo pracy

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług niezależnie od tego, z jakim problemem prawnym się Państwo zmagacie. Czyniąc zadość potrzebom pracowników oferujemy wsparcie prawne w trakcie postępowań pozasądowych, negocjacji i konstruowania umów pracę, oraz podczas prowadzenia sporów sądowych. 

W tym zakresie świadczona przez nas pomoc polega w szczególności na:

  • udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych,
  • doradztwie i przygotowywaniu umów o pracę, umów o charakterze cywilnoprawnym (umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa agencyjna), umów o zakazie konkurencji
  • doradztwie w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • prowadzeniu postępowań o ustalenie stosunku pracy,
  • dochodzeniu zaległych wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
  • dochodzenie roszczeń pracowniczych z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy,

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
TOMASZ KOS

ul. 11 Listopada 23
95-040 Koluszki


adres do korespondencji:
ul. Głowackiego 27C lok. 53
95-040 Koluszki