Kancelaria
Usługi
Klienci indywiduwalni
Klienci biznesowi
Odszkodowania
Blog
Kontakt

Prawo karne

Kancelaria oferuje szeroko rozumianą pomoc w zakresie prawa karnego. Obsługa dostosowywana jest do stopnia trudności przedstawionej przez Klienta sprawy oraz jego oczekiwań. Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie przestępstw przeciwko:

 • życiu i zdrowiu
 • bezpieczeństwu powszechnemu, w komunikacji
 • środowisku
 • wolności, a w tym wolności sumienia i wyznania, seksualnej i obyczajności
 • rodzinie i opiece
 • prawom osób wykonujących pracę zarobkową
 • porządkowi publicznemu
 • ochronie informacji
 • mieniu
 • wiarygodności dokumentów

Kancelaria w zakresie prawa karnego sporządza na potrzeby Klienta szereg pism procesowych, w tym m.in. zażalenia, apelację, kasację, wnioski o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o ułaskawienie. Oferta kancelarii obejmuje:

 • porady prawne,
 • reprezentację przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
 • obsługę spraw dotyczących przestępstw przewidzianych w kodeksie karnym,
 • obsługę spraw dotyczących przestępstw uregulowanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • obsługę spraw dotyczących wykroczeń oraz spraw karno - skarbowych.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
TOMASZ KOS

ul. 11 Listopada 23
95-040 Koluszki


adres do korespondencji:
ul. Głowackiego 27C lok. 53
95-040 Koluszki