Kancelaria
Usługi
Klienci indywiduwalni
Klienci biznesowi
Odszkodowania
Blog
Kontakt

Prawo cywilne

Kancelaria proponuje doradztwo i pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Zakres doradztwa i pomocy prawnej obejmuje prawo rzeczowe, zobowiązań, spadkowe i rodzinne. 

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach:

 • roszczeń o zapłatę, w tym przeciwko bankom i instytucjom finansowym,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi bądź gwarancji zakupionego towaru,
 • o rozwód i separację,
 • o alimenty,
 • o podział majątku wspólnego,
 • stosunków między rodzicami a dziećmi, w tym ustalania kontaktów i alimentów,
 • o ustanowienie opiekuna prawnego,
 • o przysposobienie,
 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o dział spadku,
 • o zachowek, 
 • o zniesienie współwłasności,
 • o ustanowienie i zniesienie służebności gruntowych,
 • w przedmiocie posiadania,
 • o stwierdzenie zasiedzenia,
 • o ochronę dóbr osobistych, zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu ich naruszenia.

Świadczenie wszechstronnej pomocy prawnej obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów, oraz innych dokumentów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie wezwań do zapłaty, pozwów, odpowiedzi na pozwy, sprzeciwów i zarzutów od nakazu zapłaty, wniosków, pism procesowych, zażaleń, apelacji, kasacji, 
 • reprezentowanie interesów Klienta w sprawach przed Sądami wszystkich instancji i Sądem Najwyższym,
 • reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
TOMASZ KOS

ul. 11 Listopada 23
95-040 Koluszki


adres do korespondencji:
ul. Głowackiego 27C lok. 53
95-040 Koluszki