Kancelaria
Usługi
Klienci indywiduwalni
Klienci biznesowi
Odszkodowania
Blog
Kontakt

Prawo administracyjne

Wspieramy Klienta w rozwiązywaniu problemów związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym. Oferujemy pomoc prawną w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych opinii, oraz reprezentowania Klientów przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Oferta Kancelarii obejmuje:

  • doradztwo prawne w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego
  • opiniowanie prawne decyzji oraz postanowień organów administracyjnych
  • reprezentację na każdym etapie postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego
  • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji i postanowień organów administracji
  • przygotowanie wniosków i skarg związanych z działaniami organów administracji publicznej

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
TOMASZ KOS

ul. 11 Listopada 23
95-040 Koluszki


adres do korespondencji:
ul. Głowackiego 27C lok. 53
95-040 Koluszki