Strona główna
Kancelaria
Usługi
Klienci indywidualni
Prawo cywilne
Prawo administracyjne
Windykacja i antywindykacja
Prawo pracy
Prawo karne
Klienci biznesowi
Prawo cywilne
Prawo administracyjne
Prawo gospodarcze
Prawo handlowe
Inne
Odszkodowania
Blog
Zasiedzenie, czyli jak nabyć cudzą nieruchomość za darmo zgodnie z prawem albo ją stracić
Zasady odpowiedzialności za zalanie mieszkania sąsiadowi
Kontakt

+48 607 580 927   biuro@kos-kancelaria.pl

ZASADY ODPOWIEDZIALNO��CI ZA ZALANIE MIESZKANIA S��SIADOWI

Większość osób w Polsce mieszka w budynkach wielorodzinnych. Nie do rzadkości należą sytuacje, w których sąsiad sąsiadowi zalewa mieszkanie. Kto wtedy odpowiada i na jakich zasadach?

Zgodnie z przepisem art. 415 k.c. kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Właścicieli lokali obciąża obowiązek utrzymywania posiadanych instalacji wodno-kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, ich serwisowanie, konserwacja, dokonywanie przeglądów, niezwłoczne usuwanie awarii, wymiana zużytych elementów itd. Właściciel ma obowiązek wykonywać czynności, które będą zapobiegały zdarzeniom, skutkującym zniszczeniem sąsiednich lokali (zob. uchwała Sądu Najwyższego z 12.02.1969 r., sygn. III CZP 3/69; wyrok Sądu Najwyższego z 11.10.1980 r., sygn. I CR 295/80, wyrok Sądu Najwyższego z 5.03.2002 r., sygn. I CKN 1156/99, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. III CZP 41/12, wyrok Sądu Najwyższego z 26.11.2004 r., sygn. V CK 253/04).

Właściciel lokalu ma wiele obowiązków. Jednakże to sąsiad, któremu zalano lokal będzie musiał udowodnić w sądzie nie tylko sam fakt zalania, ale także, że nie dochowano wyżej wymienionej należytej staranności wymaganej w danych warunkach w celu zapobieżenia wystąpienia szkody np. instalacja wodno – kanalizacyjna była w złym stanie technicznym.

Dobrym zabezpieczeniem jest ubezpieczenie mieszkania nie tylko kradzieży z włamaniem, ale także od zalania wraz z ubezpieczeniem OC na wypadek, gdybyśmy to my zalali komuś mieszkanie.

 

ul. 11 Listopada 23
95-040 Koluszki
adres do korespondencji:
ul. Głowackiego 27C lok. 53
95-040 Koluszki 

 

tel. +48 607 580 927
biuro@kos-kancelaria.pl
tomasz@kos-kancelaria.pl