Strona główna
Kancelaria
Usługi
Klienci indywidualni
Prawo cywilne
Prawo administracyjne
Windykacja i antywindykacja
Prawo pracy
Prawo karne
Klienci biznesowi
Prawo cywilne
Prawo administracyjne
Prawo gospodarcze
Prawo handlowe
Inne
Odszkodowania
Blog
Zasiedzenie, czyli jak nabyć cudzą nieruchomość za darmo zgodnie z prawem albo ją stracić
Zasady odpowiedzialności za zalanie mieszkania sąsiadowi
Kontakt

+48 607 580 927   biuro@kos-kancelaria.pl

ODSZKODOWANIA

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie dochodzenia szerokiej gamy roszczeń odszkodowawczych, zarówno na osobie jak i mieniu. Świadczymy usługi prawne dotyczące dochodzenia świadczeń odszkodowawczych dla osób fizycznych oraz klientów biznesowych od zakładów ubezpieczeń lub innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia skutków wyrządzonej szkody. Zapewniamy kompleksową i profesjonalną reprezentację interesów Klienta na każdym etapie postępowania. Począwszy od prowadzenia negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym bądź innym podmiotem odpowiedzialnym za szkodę, skończywszy na dochodzeniu należnego odszkodowania przed Sądem. Oferta Kancelarii obejmuje:

 • reprezentację dot. roszczeń w stosunku do zakładów ubezpieczeniowych, np. w związku z ubezpieczeniem ryzyka handlowego lub ubezpieczeniem majątkowym,
 • reprezentację dot. roszczeń z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych doznanych w wyniku czynów zabronionych,
 • odszkodowania za urazy i obrażenia doznane w wypadkach komunikacyjnych, szkody fizyczne, i psychiczne,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu urazów oraz szkód powstałych w miejscu pracy,
 • odszkodowania za zniszczone mienie,
 • reprezentację dot. roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku błędów medycznych,
 • rent w związku z trwałym inwalidztwem i trwałą niezdolnością do pracy na skutek wypadku,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne,
 • zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
 • zadośćuczynienia z powodu niesłusznego pozbawienia wolności,
 • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zwrotu utraconych zarobków,
 • zaliczek na leczenie,
 • zwrotu kosztów za opiekę osób trzecich.

 

ul. 11 Listopada 23
95-040 Koluszki
adres do korespondencji:
ul. Głowackiego 27C lok. 53
95-040 Koluszki 

 

tel. +48 607 580 927
biuro@kos-kancelaria.pl
tomasz@kos-kancelaria.pl