Strona główna
Kancelaria
Usługi
Klienci indywidualni
Prawo cywilne
Prawo administracyjne
Windykacja i antywindykacja
Prawo pracy
Prawo karne
Klienci biznesowi
Prawo cywilne
Prawo administracyjne
Prawo gospodarcze
Prawo handlowe
Inne
Odszkodowania
Blog
Zasiedzenie, czyli jak nabyć cudzą nieruchomość za darmo zgodnie z prawem albo ją stracić
Zasady odpowiedzialności za zalanie mieszkania sąsiadowi
Kontakt

+48 607 580 927   biuro@kos-kancelaria.pl

KLIENCI INDYWIDUALNI

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług niezależnie od tego, z jakim problemem prawnym się Państwo zmagacie. Czyniąc zadość potrzebom pracowników oferujemy wsparcie prawne w trakcie postępowań pozasądowych, negocjacji i konstruowania umów pracę, oraz podczas prowadzenia sporów sądowych. 

W tym zakresie świadczona przez nas pomoc polega w szczególności na:

  • udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych,
  • doradztwie i przygotowywaniu umów o pracę, umów o charakterze cywilnoprawnym (umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa agencyjna), umów o zakazie konkurencji
  • doradztwie w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • prowadzeniu postępowań o ustalenie stosunku pracy,
  • dochodzeniu zaległych wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
  • dochodzenie roszczeń pracowniczych z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy,

 

ul. 11 Listopada 23
95-040 Koluszki
adres do korespondencji:
ul. Głowackiego 27C lok. 53
95-040 Koluszki 

 

tel. +48 607 580 927
biuro@kos-kancelaria.pl
tomasz@kos-kancelaria.pl