Strona główna
Kancelaria
Usługi
Klienci indywidualni
Prawo cywilne
Prawo administracyjne
Windykacja i antywindykacja
Prawo pracy
Prawo karne
Klienci biznesowi
Prawo cywilne
Prawo administracyjne
Prawo gospodarcze
Prawo handlowe
Inne
Odszkodowania
Blog
Zasiedzenie, czyli jak nabyć cudzą nieruchomość za darmo zgodnie z prawem albo ją stracić
Zasady odpowiedzialności za zalanie mieszkania sąsiadowi
Kontakt

+48 607 580 927   biuro@kos-kancelaria.pl

KLIENCI BIZNESOWI

Wspieramy Klienta w rozwiązywaniu problemów związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym. Oferujemy pomoc prawną w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych opinii, oraz reprezentowania Klientów przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Oferta Kancelarii obejmuje:

  • doradztwo prawne w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego
  • opiniowanie prawne decyzji oraz postanowień organów administracyjnych
  • reprezentację na każdym etapie postepowania administracyjnego i sądowo administracyjnego
  • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji i postanowień organów administacji
  • przygotowanie wniosków i skarg związanych z działaniami organów administracji publicznej

 

 

 

ul. 11 Listopada 23
95-040 Koluszki
adres do korespondencji:
ul. Głowackiego 27C lok. 53
95-040 Koluszki 

 

tel. +48 607 580 927
biuro@kos-kancelaria.pl
tomasz@kos-kancelaria.pl