Strona główna
Kancelaria
Usługi
Klienci indywidualni
Prawo cywilne
Prawo administracyjne
Windykacja i antywindykacja
Prawo pracy
Prawo karne
Klienci biznesowi
Prawo cywilne
Prawo administracyjne
Prawo gospodarcze
Prawo handlowe
Inne
Odszkodowania
Blog
Zasiedzenie, czyli jak nabyć cudzą nieruchomość za darmo zgodnie z prawem albo ją stracić
Zasady odpowiedzialności za zalanie mieszkania sąsiadowi
Kontakt

+48 607 580 927   biuro@kos-kancelaria.pl

BLOG
WIĘCEJ
...
Zasady odpowiedzialności za zalanie mieszkania sąsiadowi
2016-10-20

Większość osób w Polsce mieszka w budynkach wielorodzinnych. Nie do rzadkości należą sytuacje, w których sąsiad sąsiadowi zalewa mieszkanie. Kto wtedy odpowiada i na jakich zasadach?

WIĘCEJ
...
Zasiedzenie, czyli jak nabyć cudzą nieruchomość za darmo zgodnie z prawem albo ją stracić
2016-10-20

Przepis art. 172 § 1 k.c. stanowi, że posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze (art. 172 § 2 k.p.c.). Aby nabyć albo stracić nieruchomość muszą być spełnione dwie przesłanki: nieprzerwane samoistne posiadanie nieruchomości oraz upływ czasu – 20 bądź 30 lat w zależności od charakteru wiary posiadacza. Posiadaczem samoistnym jest osoba, która nie jest właścicielem rzeczy, ale włada tą rzeczą jak właściciel.

 

ul. 11 Listopada 23
95-040 Koluszki
adres do korespondencji:
ul. Głowackiego 27C lok. 53
95-040 Koluszki 

 

tel. +48 607 580 927
biuro@kos-kancelaria.pl
tomasz@kos-kancelaria.pl